ATP (A) MODÜLER TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ
ATP (A) MODÜLER TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

ATP (A) MODÜLER TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

Bu eğitim süresince 14 tane modüler teori bilgi derslerinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Moduler ATP(A) Teorik Bilgi Eğitimi toplamda 650 saattir.

 

1.KURSUN AMACI

Entegre veya modüler kurslarda ATP(A) düzeyinde teorik bilgi eğitimi almamış adayların gereken düzeyde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

Pandemi sonrasındaki değişiklikler beraberinde online olarakta bu eğitimi alabilirsiniz.

2. KURSA KATILMA ŞARTLARI

PPL(A)  lisansına sahip olmak,

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.