IR (A) ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ
IR (A) ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ

IR (A) ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ

1.KURSUN AMACI

Alet yetkisi kursunun amacı; pilotları uçaklarda IFR ve IMC şartlarda görev yapmak üzere gerekli yeterlilik seviyesinde eğitmektir. Bu kurs, ayrı ayrı yada birlikte alınabilecek iki modülden oluşur;

a)Temel aletli uçuş modülü; En fazla 05:00 saati bir BIDT FNPTI/II veya FFS’de yer süresi olacak şekilde 10:00 saatlik aletli uçuş eğitim süresinden oluşur. Temel aletli uçuş modülünün tamamlanmasının ardından adaylara bir kurs tamamlama sertifikası verilir.

b)Prosedürel aletli uçuş modülü; bu modül, alet yetkisi müfredatında geriye kalan eğitim konularından 40:00 saat tek motor veya 45:00 saat çok motor aletli uçuş eğitiminden ve alet yetkisi teorik bilgi eğitiminden oluşur

2. KURSA KATILMA ŞARTLARI

• Gece uçuş niteliğine haiz Hususi Pilot Lisansı  PPL(A) veya Ticari pilot Lisansı CPL(A) lisansına sahip olmak,
• İngilizce bilgi şartını sağlamak, (Level-4)
• Sahip olduğu lisansa uygun sağlık raporuna sahip olmak,
• Çok motor alet kursu için “çok motor” sınıf yetkisine sahip olmak.

2. MİNİMUM YAŞ :

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. EĞİTİM SEVİYESİ:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

4. SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.