ME (A) MULTI-ENGINE
ME (A) MULTI-ENGINE

Çok motor eğitimi pilotaj serüveninizin son eğitim adımı!

 

1.KURSUN AMACI

Tek pilota sertifikalı tek motorlu uçakta Hususi pilot lisansına (PPL(A)) veya Ticari pilot lisansına (CPL(A)) sahip adaya, tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda Part-FCL.725’e göre CR(A) eğitimini vermek. Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçakta alet yetkisi de verilecek ise adayın tek motorlu uçakta IR(A) yetkisine ve aynı zamanda çok motor sınıf yetkisine sahip olması gerekir. Bu eğitim AMC1 to Appendix 6 modular training course for the IR(A)’a göre verilir.

 

2. KURSA KATILMA ŞARTLARI

CR(A) Yetkisi İçin;

• Gece uçuş yetkisine sahip, PPL(A) veya CPL(A) lisansına sahip olmak,

• 70:00 Saat PIC olarak uçuş deneyimi olmak.

 

Çok Motorlu Uçakta Alet Yetkisi İçin;

• Gece uçuş yetkisine sahip PPL(A) veya CPL(A) lisansına sahip olmak,

• Çok motor sınıf yetkisini tamamlamış olmak,

• Tek Pilot IR/ME yetkisi eğitimini almak için IR/SE yetkisi sahibi olmak,

• Part-FCL.0.55’de belirtilen İngilizce şartını sağlamak,

• Sahip olduğu lisansa uygun sağlık sertifikasına sahip olmak gerekir.

 

Diğer Gereklilikler:

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.