NVFR (A) GECE UÇUŞ YETKİSİ
NVFR (A) GECE UÇUŞ YETKİSİ

NIGHT (A) GECE UÇUŞ YETKİSİ

Gece Uçuşu Yetkisi eğitimi NVFR, toplamda 05.00 saattir.  Bu eğitimin 03.30 saati eğitmen pilot eşliğinde yapılırken, son aşamasında 01.30 saat yalnız uçuş yapmanız beklenmektedir. 

1.KURSUN AMACI

Kursiyerin, görerek uçuş şartları altında, sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar.

2. KURSA KATILMA ŞARTLARI

Geçerli Hususi Pilot Lisansı Sahibi Olmak

3. MİNİMUM YAŞ :

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

4. EĞİTİM  SEVİYESİ :

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

5. SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.