TBÖ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLİĞİ
TBÖ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLİĞİ

TBÖ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLİĞİ

1.KURSUN AMACI

TBÖ Yetkilendirme Kursu ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak PPL veya ATPL seviyesinde ders verebilecek, eğitim ve öğrenme teknikleri, sunum teknikleri ve ders programı hazırlanması gibi konularda donanımlı teorik bilgi öğretmenleri yetiştirmek için hazırlanmıştır.

2. KURSA KATILMA ŞARTLARI

  2.1 YABANCI DİL YETERLİLİĞİ

 İngilizce dilinde eğitim verecek ve ana dili İngilizce olmayan TBÖ adayı için, YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından saptanmış sınavlardan 100 üzerinden en az 70 puan aldığını gösteren bir belgeye sahip olmalıdır. Asgari PPL (A-H) lisansa sahip olup, SHGM tarafından veya SHGM’ lüğünce yetkilendirilmiş sınav merkezlerinde yapılan İngilizce yeterlilik sınavında seviye-5 almış olanlar belirtilen İngilizce gerekliliğini sağlamış kabul edilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş bu koşulları sağlayan adayların belgeleri incelenir ve uygun olanlar TBÖ Yetkilendirme Kursu’na katılım için hak kazanmış olurlar.

ÖN KOŞUL GEREKTİREN TBÖ ADAYLIKLARI

1) 040 kodlu İnsan Performansı ile 081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerini verecek TBÖ adaylarında aranan özel şartlar aşağıda tanımlanmıştır.

a) Hava uzay hekimliği uzmanı ya da uçuş tabibi olması,

b) Bunun dışındaki TBÖ adaylarının Sağlık Bakanlığınca ilgili mevzuata uygun olarak yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar tarafından verilen insan faktörleri ve havacılık fizyolojisi alanlarında eğitim sertifikasına sahip olması gerekir.

2) 081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerini verecek TBÖ adayı en az CPL lisanslı pilot veya havacılık/uçak/uzay mühendisi olmalıdır.

TBÖ YETKİLENDİRME ESASLARI

TBÖ olarak yetkilendirilmek isteyen aday aşağıda belirtilen gereklilikleri sağlamalıdır:

a) Öncelikle talep edilen yetki seviyesine PPL(A) veya ATPL(A)) uygun olarak, yetki talep ettikleri derslerin SHGM tarafından yapılan sınavından 100 üzerinden en az 90 puan alması gerekmektedir.

b) PPL(A) düzeyindeki sınavlar Türkçe veya İngilizce, ATPL(A) düzeyinde ise İngilizce olarak yapılır.

c) Geçer not alan TBÖ adayı, TBÖ Yetkilendirme Kursuna katılır.

d) Kurs sonunda yapılacak olan sınavda 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir

e) Sınavları başarı ile tamamlayan TBÖ adayı, yetkilendirileceği derslerden sunum hazırlayarak, komisyon önünde sunum yapar.

3. MİNİMUM YAŞ :

Asgari 21 yaşını doldurmuş olmak.

4. EĞİTİM SEVİYESİ

Asgari ön lisans veya dengi okul mezunu olmak